Wolontariusz Miasta jest pomoc temu światu, a mianowicie - pomoc wszystkim potrzebującym i dać szansę na szczęśliwą przyszłość, której tak wielu potrzebuje. 

 Z głównych celów:

​  -Wdrażanie ukierunkowanej pomocy dla dzieci o pilnych potrzebach tj. operacje, rehabilitacja, pomoc medyczna

  -Pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami 

  -Działalność wspomagająca wspólnoty i społeczności lokalne.

1/3