Sharlai Karina

IMG_5525.jpg

Sharlai Karina ur. 06.10.2010.

Diagnoza: Uogólniona objawowa padaczka z dominującą lokalizacją w sieci neuronowej mózgu w prawym płacie czołowym, prawym płacie skroniowym, lewym płacie czołowym, lewym płacie skroniowym (wieloogniskowe). Zespół Westa z możliwym rozwinięciem się w zespół Lennoxa-Gastauta. Poważne opóźnienie rozwoju psychomotorycznego od początku epilepsji. Etiologia zmiany jest związana z krwotokiem mózgowym po urodzeniu. Zespół opuszkowy. Porażenie mózgowe. Spastyczna tetrapareza . Według danych MRI, wyraźne wodogłowie wewnętrzne, zmiany torbielowo-zanikowe w półkulach mózgowych, niedorozwój ciała modzelowatego i migdałków móżdżku, umiarkowana ekspansja przestrzeni międzymóżdżkowej.

Zwracam się do państwa z prośbą! Moja Karina potrzebuje leczenia na długotrwałej podstawie póki jest mała i jej organizm rozwija się jeszcze jest szansa jej pomóc. My się trzymamy za każdą nić nadziei i pomagamy dziecku. Przez błąd lekarzy (nie była podjęta dezyzja o wykonaniu cięcia cesarskiego) dziecko utknęło w kanale rodnym z ciężkim stopniem asfiksji, w skali Apgar 2-4 pkt., w wyniku ciężkiego uszkodzenia mózgu. Dwa tygodnie po porodzie przebywała na oddziale intensywnej terapii, lekarze nie dawali żadnych gwarancji, że dziecko przeżyje. Karinka cierpi na drgawki, z powodu zespołu opuszkowego nie ma odruchu połykania, w efekcie plwocina stale się gromadzi, a dziecko ma trudności z oddychaniem, nie ma odruchu ssania, karmi się przez rurkę do karmienia, nie skupia wzroku, śpi bardzo niewiele, nie umie skupić wzroku, jest opóźniona w rozwoju całkowicie. Stan dziecka jest bardzo poważny!

Przebadaliśmy się w wielu klinikach w Kijowie, gdzie zidentyfikowano wiele ognisk w mózgu powodujących epiaktywność, po czym zaczęliśmy przyjmować nowe leki przeciwdrgawkowe, ale jak sugerowano w naszym przypadku, wyniki leczenia farmakologicznego są bardzo małe ze względu na oporny przebieg choroby. Operacja usunięcia zmian chorobowych jest u nas przeciwwskazana. Zostało nam mało czasu, po każdym napadzie część komórek mózgowych obumiera, czego niestety nie można przywrócić. Prawdopodobieństwo, że dziecko będzie żyło długo jest 50 na 50, lekarze motywują tym, że może dojść do rozległego napadu padaczkowego, prowadzącego do zatrzymania oddechu i krążenia. Naszym zadaniem jest powstrzymanie napadów i zespół opuszkowy. Jeśli drgawki nie zostaną zatrzymane, Karina nie będzie mogła przejść rehabilitacji i zacznie się rozwijać. Proszę, pomóż spojrzeć na świat innymi oczami!

IMG_0128.JPG
n-urofen_edited.png
sabril_t-800x800-19b-x-f84_edited_edited
113848_edited.png
mega_omega_3_edited.png

Dzięki naszemu projektu "Charytatywny Challenge" nasz zespół robi coś naprawdę ważnego! Możemy zbierać od 300 zł tygodniowo drogą dowbrowolnych zbiórek. Proponujemy tobie pomóc Karinie, żeby ona mogła żyć, gdyż potrzebuje dużo medykamentów oraz na pierwszy wzrok takich prostych rzeczy jak: pampersy, jedzenie, częste procedury medycyńskie, rehabilitacje i leczenie. Dlatego że mama Kariny musi opiekować się nią przez cały czas, nie może pracować i pozwolić sobie te rzeczy. Ty możesz pomóc Karinie żyć i wysłać symboliczną sumę.

 

 

A możesz pomóc przez fundację byśmy mogli przewieźć ją do Polski na rehabilitację.